Odaberite svoj jezik

Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. (KLASA:604-01/22-10/01 URBROJ:2163-13-04/04-22-2 od 03. listopada 2022.godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla - Verteneglio za akademsku godinu 2022./2023. U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljen prijedlog rang liste nije bilo zaprimljenih prigovora.  Stoga se objavljuje Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla - Verteneglio.

 

  • Pregleda: 452
Preuzimanje priloga:
Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. [54.38Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 07 Studeni 2022 by Brtonigla-Verteneglio