Odaberite svoj jezik

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. (KLASA: 602-03/23-01/01 URBROJ: 2163-13-04/01-23-02 od 23. listopada 2023.godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla-Verteneglio za akademsku godinu 2023./2024., koja se objavljuje u privitku.

Podnositelji prijava, mogu na ovaj Prijedlog rang liste podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, na adresu: Općina Brtonigla-Verteneglio, 52474 Brtonigla - Verteneglio, Trg sv. Zenona 1, u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Prijedloga na mrežnim stranicama Općine Brtonigla-Verteneglio www.brtonigla-verteneglio.hr

  • Pregleda: 189
Preuzimanje priloga:
Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2023 2024.docx [55.64Kb]
Uploaded Subota, 18 Studeni 2023 by Brtonigla-Verteneglio