Ispiši ovu stranicu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu

(0 glasova)
22, Ožu 2021
Pročitano 56 puta

Općinski načelnik Općina Brtonigla - Verteneglio po završetku postupka Javnog natječaj za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu, u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu.