Ispiši ovu stranicu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu

(0 glasova)
29, Lip 2022
Pročitano 107 puta

Općinski načelnik Općina Brtonigla - Verteneglio po završetku postupka Javnog natječaj za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina  Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu, u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 19/18), donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za  institucionalnu potporu udrugama  nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu.