Odaberite svoj jezik

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu

Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu. Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za godišnji program koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Javnog natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 47.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa je 19. travnja 2022. godine, u 15:00 sati. Javni natječaj sa uputama prijaviteljima i obrascima, nalazi se u privitku.

 

  • Pregleda: 306
Preuzimanje priloga:
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla.doc [66.5Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla.doc [149.5Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namjenjenih za financiranje programa i projekata udruga u 2022.docx [56.68Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
11. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc [89.5Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
10. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekata.doc [105Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
8. Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti.doc [35.5Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
9. Obrazac Prijedloga ugovora o dodjeli financijskih sredstava.docx [36.05Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
7. Obrazac Izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora.doc [48Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
5. Obrazac Izjave o partnerstvu.doc [37Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
6. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta.doc [43.5Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
4. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc [33Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
3. Popis priloga koji je potrebno priložiti uz prijavu.doc [48Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
1. Obrazac opisa programa ili projekta.doc [127Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
2. Obrazac proračuna programa ili projekta.doc [94.5Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
Uputa uz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2022.godini.doc [270.5Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022.godinu.doc [93.5Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio