Ispiši ovu stranicu

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA: 372-03/18-30/03 URBROJ: 2105/04-02/01-18-7 od 02. listopada 2018.godine), objavljen dana 03. listopada 2018.godine

(0 glasova)
28, Lis 2018
In Zakupi
Pročitano 281 puta

Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/18-30/03 URBROJ: 2105/04-02/01-18-7 od 02. listopada 2018.godine), objavljenog dana 03. listopada 2018.godine, te po donošenju i objavi Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio (KLASA: 372-03/18-30/04 URBROJ: 2105/04-02/01-18-13 od 15. listopada 2018. godine), Općinski načelnik je dana 24.listopada 2018. godine, donio Odluku o poništenju navedene odluke u dijelu koji se odnosi na odabir ponuditelja za zakup poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade sagrađene na k.č.br.153/2 zgr. k.o. Brtonigla. Odluka o poništenju nalazi se u privitku.