Odaberite svoj jezik

DEMONTAŽA SKULPTURE „BOGORODICA S DJETETOM“ ŽUPNE CRKVE SV. ZENONA RADI PRIVREMENOG PRESELJENJA I RESTAURACIJE

Početkom siječnja, Općina Brtonigla-Verteneglio je sa restauratoricom Jelenom Ćurić iz Murtera sklopila Ugovor za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i preventivnih mjera zaštite skulpture „Bogorodica s djetetom“ župne crkve Sv. Zenona koja datira s kraja 16. stoljeća.

Dana 26. siječnja 2022. izvršena je demontaža skulpture sa mramornog oltara župne crkve Sv. Zenona, gdje će se ista vratiti nakon kompletne restauracije.

Tijekom prve faze konzervatorsko-restauratorskih radova na skulpturi, koja je trenutno u tijeku, obaviti će se detaljna konzervatorsko-restauratorska istraživanja stanja drvenog nosioca i polikromiranih slojeva, kao i mjere preventivne zaštite nestabilnih elemenata. Na temelju provedenih istraživanja, sastaviti će se pisana i fotografska dokumentacija o stanju umjetnine, s prijedlogom cjelovitih konzervatorsko-restauratorskih radova, koji će se ugovoriti odmah po završetku prve faze, nakon što će se provesti postupak nabave. Rok za realizaciju radova iz ove prve faze je 20.05.2022. godine.

Za sve radove iz ove i iz buduće faze restauracije, Općini Brtonigla-Verteneglio dodijeljeno je sufinanciranje talijanske Regije Veneto, po prijavi na Javni natječaj Regije Veneto za oporavak, očuvanje i unapređenje povijesne, kulturne i graditeljske baštine Republike Venecije u Istri, Dalmaciji i na mediteranskom području, a temeljem Dekreta Voditelja Organizacijske jedinice Regije Veneto za međunarodne odnose br. 129 od 25.10.2021. godine.

Projekt se realizira u partnerstvu sa talijanskim gradom Villorba, sa sjedištem na području Regije Veneto, i sa Zajednicom Talijana Brtonigla.

Ukupna vrijednost projekta je 29.606,95 Eur, a sufinanciranje Regije Veneto iznosi 23.685,56 Eura.

  • Pregleda: 269