Ispiši ovu stranicu

OPĆINI DODIJELJENO SUFINANCIRANJE TALIJANSKE REGIJE VENETO ZA RESTAURACIJU VRIJEDNE DRVENE SKULPTURE

(0 glasova)
17, Stu 2021
In Novosti
Pročitano 107 puta

Putem prijave na Javni natječaj Regije Veneto za oporavak, očuvanje i unapređenje povijesne, kulturne i graditeljske baštine Republike Venecije u Istri, Dalmaciji i na mediteranskom području, Općini Brtonigla-Verteneglio dodijeljeno 23.685,56 Eura (cca. 178.000,00 kn) za restauraciju drvene skulpture Blažene Djevice Marije s djetetom smještene u crkvi Svetog Zenona u Brtonigli.

Drvena, rezbarena, polikromirana skulptura Bogorodice s djetetom, dio je inventara župne crkve Sv. Zenona, a nalazi se u oltarnoj kamenoj niši s lijeve strane crkve te datira s kraja 16. stoljeća. Pretpostavlja da se radi o djelu venecijanskog kipara Francesca Terillija.

Opservacijom stanja ustanovljeno je kako se radi o izrazito potrebitoj intervenciji u svrhu sanacije, zaštite i obnove vrlo ugrožene i degradirane skulpture visoke povijesno umjetničke i sakralne vrijednosti kako bi se zaustavilo propadanje i sačuvao očuvani izvornik u najvećoj mogućoj mjeri.

Na osnovu pregleda stanja od strane ovlaštenih stručnjaka, izrađen je prijedlog potrebitih intervencija, te je prijavom zatraženo sufinanciranje za sljedeće aktivnosti:
1. Konzervatorsko-restauratorsko istraživanje i preventivne mjere zaštite,
2. Konzervatorsko-restauratorski radovi,
3. Objava informativne brošure,
4. Organizacija prezentacije tijekom koje će se javnosti predstaviti izvršeni radovi i postignuti rezultati.

Procjena cjelokupne vrijednosti projekta: 29.606,95 Eur (cca. 222.000,00 kn).

Partneri na projektu su talijanski grad Villorba, sa sjedištem na području Regije Veneto, i Zajednica Talijana Brtonigla.

Restauracija ove važnu skulpture biti će još jedna važna inicijativa u unaprjeđenju pokretne kulturne baštine na općinskom području, nakon što je 2014. godine uz sufinanciranje Regije Veneto restaurirana polikromirana drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom iz grobljanske crkve Blažene Djevice Marije iz Brtonigle (obnova je izvedena 2014. godine te se skulptura čuva u Muzeju porečke biskupije) i nakon što je 2019. godine, uz sufinanciranje Ministarstva kulture Republike Hrvatske restaurirana oltarna pala koja je smještena unutar glavnog oltara grobljanske crkvice Blažene Djevice Marije u Brtonigli, rađena tehnikom ulja na platnu, izvedena kao pala portante po mjeri za renesansni reljef Bogorodice s djetetom.

S obzirom na ogromnu kulturnu i povijesnu važnost koju drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom s mjesnog groblja Brtonigla predstavlja za Općinu Brtonigla, želja je same Općine da se ista vrati u Brtoniglu, mjesto gdje je djelo čuvano prije restauracije. Da bi se to omogućilo, potrebno je adekvatno pripremiti izložbeni prostor i prilagoditi ga u tu svrhu. Zatražene su upute Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koje je izdalo svoje mišljenje o ulaganjima koja bi se trebala izvesti kako bi se omogućilo da se kip postavi u sklopu crkve u Brtonigli, budući crkva Blažene Djevice Marije na groblju u Brtonigli ne predstavlja sigurno mjesto za čuvanje kipa, jer se nalazi na izoliranom mjestu, daleko od naselja, i kao takav, objekt nije dovoljno siguran i pouzdan za čuvanje tako vrijednu umjetninu. Prijedlog Župe Brtonigla i

Općine Brtonigla je da se crkva Svetog Zenona ili crkva Sv. Roka, koje su smještene u središtu naselja Brtonigla, pripreme za smještaj gore navedene skulpture, predviđajući provedbu svih potrebnih mjera za zaštitu umjetnine protiv krađe i požara, u skladu s uputama dobivenim od nadležnih tijela.

Za crkvu smještenu na groblju u Brtonigli, odnosno za mjesto na oltaru gdje se kip prvotno nalazio, izradila bi replika drvene skulpture Blažene Djevice Marije s djetetom, prema preporuci nadležnih konzervatorskih tijela. Kopiju bi izradio profesionalni kipar restaurator.

Dakle, nakon realizacije projekta za kojeg je Općini dodijeljeno sufinanciranje Regije Veneto, u planu je omogućiti povratak u Brtoniglu polikromiranog drvenog kipa s prikazom Blažene Djevice Marije s djetetom iz 15. stoljeća koji je obnovljen 2014. godine, kako bi se te dvije obnovljene skulpture prezentirale zajedno i time promicala kulturna baština mletačkog podrijetla u Istri.

 

Kip Blažene Djevice Marije s djetetom u crkvi Blažene Djevice Marije na groblju u Brtonigli, prije restauracije:

1-Kip Blažene Djevice Marije s djetetom u crkvi Blažene Djevice Marije na groblju u Brtonigli, prije restauracije.jpg 2-Kip Blažene Djevice Marije s djetetom u crkvi Blažene Djevice Marije na groblju u Brtonigli, prije restauracije.jpg

Kip Blažene Djevice Marije s djetetom s grobljanske crkve nakon restauracije:

3-Kip Blažene Djevice Marije s djetetom s grobljanske crkve nakon restauracije.jpg

Oltarna pala prije i nakon restauracije:

4-Oltarna pala prije restauracije.jpg 5-Oltarna pala nakon restauracije.jpg

Detalj oltarne pale:

6-Detalj oltarne pale.png

Drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom koja se nalazi u crkvi Svetog Zenona u Brtonigli:

7-Drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom koja se nalazi u crkvi Svetog Zenona u Brtonigli.jpg