Odaberite svoj jezik

Ministarstvo prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine dodjelilo Općini Brtonigla-Verteneglio računalo i računalnu opremu

Općina Brtonigla-Verteneglio je u listopadu 2022. godine zaključila sa Ministarstvom prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine Sporazum o dodjeli računalne opreme koju će koristiti službenici upravnih tijela nakon zaključenih okvirnih sporazuma te zaključenih ugovora po provedenom otvorenom postupku javne nabave „Računala i računalna oprema“, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti , NPOO 2021. -2026.

Sukladno, naprijed navedenom Sporazumu, Ministarstvo prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine dodjelilo je i isporučilo Općini Brtonigla-Verteneglio računalo i računalnu opremu radi unapređenja sustava prostornog uređenja kroz digitalnu transformaciju poslovnih procesa, unaprjeđenje informatičke obrade, digitalizacije i verifikacije dokumenata čime se osigurava rad u Informacijskom sustavu prostornog uređenja – ISPU.

Vrijednost dodijeljene opreme: 1.365,59 EUR.

  • Pregleda: 197