Odaberite svoj jezik

Novi Poziv na preuzimanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Obavještavamo Vas da će u narednom periodu doći do otklanjanja zelenih otoka. Odvajanje otpada vršiti će se na mjestu nastanka, u kućanstvima, pomoću spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te otpadne plastike nabavljeni su u sklopu projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“, kojim je jedinicama lokalne samouprave osigurana pomoć u provedbi ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom.

Pomoću općinskih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, građani će smanjiti količinu otpada koji se odlaže u zelene spremnike (miješani komunalni otpad), a time i cijenu odvoza.

Spremnike za papir i plastiku za obiteljske kuće moguće je preuzeti od danas, 01.12.2021., sve do isteka zaliha.

Mjesto preuzimanja spremnika: Mlinska ulica 2, Brtonigla – atrij iza zgrade u kojoj ima sjedište Turistička zajednica.

Prilikom preuzimanja spremnika, korisnici su obvezni ispuniti Izjavu o preuzimanju općinskih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a radi provjere identiteta i adrese prebivališta/boravišta, obvezno je općinskom djelatniku omogućiti uvid u osobnu iskaznicu ili drugi važeći identifikacijski dokument.

 

Općina Brtonigla-Verteneglio
Općinski načelnik, Neš Sinožić mag.ing.agr.

  • Pregleda: 339
Preuzimanje priloga:
Poziv na preuzimanje spremnika.docx [81.94Kb]
Uploaded Srijeda, 01 Prosinac 2021 by Brtonigla-Verteneglio