Odaberite svoj jezik

Obaviještavaju se svi obveznici plaćanja komunalne naknade, koji su dobili nova rješenja, da je prilikom obračuna komunalne naknade došlo do greške u računovodstvenom programu, te su izdana rješenja sa pogrešnim iznosima komunalne naknade. Izdane uplatnice za plaćanje komunalne naknade su sa ispravnim iznosima kao i knjigovodstveno zaduženje  u poslovnim knjigama Općine Brtonigla-Verteneglio.

Ispričavamo se svim  obveznicima,  te ih ujedno obaviještavamo da će za sve njih biti izdana nova rješenja o komunalnoj naknadi sa ispravnim obračunom.

  • Pregleda: 91