Odaberite svoj jezik

Obavijest o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike u 2022. godini

Odlukom o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike u 2022.godini (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio br. 18/2021), pravo na pomoć za umirovljenike sa niskim primanjima ostvaruju umirovljenici sa mjesečnim primanjem mirovine ili invalidske mirovine do 1.650,00 kn bez drugih primanja od samostalnog rada, rente ili inozemne mirovine odnosno ostalih prihoda (osim naknade po Zakonu od socijalne skrbi), koji su hrvatski državljani te koji imaju prebivalište na području Općine Brtonigla - Verteneglio.

Međutim, pravo na pomoć iz iste Odluke, ne ostvaruju umirovljenici sa mjesečnim primanjem mirovine do 1.650,00 kn, kojima je supružnik vlasnik ili suvlasnik obrta ili poduzeća. Iznos ove pomoći za umirovljenike propisana je u godišnjoj vrijednosti od 1.200,00 kn, a isplaćuje se korisniku pomoći najviše u četiri obroka, najkasnije do 31.prosinca tekuće godine. Pravo na ovu pomoć ostvaruje se na temelju zahtjeva umirovljenika, koji se podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla - Verteneglio, uz obvezno prilaganje preslike osobne iskaznice, odreska zadnjeg mirovinskog primanja, izjave da umirovljenik nema drugih primanja u obliku mirovine, od samostalnog rada i rente i ostalih prihoda (osim naknade po Zakonu od socijalne skrbi), izjave da supružnik umirovljenika nije vlasnik ili suvlasnik obrta ili poduzeća, vlastoručno potpisane izjave podnositelja zahtjeva o davanju privole Općini Brtonigla - Verteneglio za prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka i broja tekućeg računa ili štedne knjižice s nazivom banke na koju će se izvršiti uplata pomoći. Ovaj se zahtjev može podnijeti najkasnije do 30. prosinca 2022.godine, osobno ili putem pošte, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.
Za sve potrebne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla - Verteneglio, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, osobno ili pozivom na tel.broj 052/774-174.

S poštovanjem,
Općinski načelnik
Neš Sinožić, mag.ing.agr., v.r.

  • Pregleda: 403