Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O ZATVARNJU JAVNOG PARKIRALIŠTA U MLINSKOJ  ULICI U NASELJU BRTONIGLA- VERTENEGLIO

Zbog izvođenja radova na uređenju javnog parkirališta u Mlinskoj ulici, u naselju Brtonigla, na dijelu k. č. br. 494 zgr, 939/3, 493 zgr i 939/1 sve k.o. Brtonigla, privremeno se zatvara navedeno javno parkiralište u periodu od 09.lipnja 2022. godine do 09.srpnja 2022. godine.

Izvođač radova: CESTA d.o.o., Pula, Strossmayerova 4, OIB 11100535105

Nadzorni inženjer: Terraprojekt d.o.o., Buzet, Alan Burić dipl.ing.građ. G3124

Privremeno parkiralište (dok traju radovi) biti će u Dudovoj ulici (velika parcela prema vrtiću, označena kao k.č. br. 904/7 k.o. Brtonigla).

Općina Brtonigla-Verteneglio

  • Pregleda: 208