Odaberite svoj jezik

Objavljeni natječaji FLAG-a za Podmjeru 1.1.2. i za Podmjeru 1.1.1.

Obavještavamo Vas da je FLAG Pinna nobilis objavilo sljedeće natječaje:

FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2021. godine do 15.11.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.2. iznose 90.605,00 EUR odnosno 683.795,94 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Sve pojedinosti o natječaju, kao i prijavne obrasce možete preuzeti putem sljedeće poveznice: https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-1-1-2-ulaganje-u-jacanje-konkurentnosti-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca-koja-se-bave-akvakulturom/

FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2021. godine do 15.11.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.1. iznose 40.000,00 EUR odnosno 301.880,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Sve pojedinosti o natječaju, kao i prijavne obrasce možete preuzeti putem sljedeće poveznice: https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-1-1-1-ulaganje-u-jacanje-konkurentnosti-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca-u-sektoru-ribarstva-i-povezanih-aktivnosti-3/

  • Pregleda: 305