Odaberite svoj jezik

OPĆINI DODIJELJENO SUFINANCIRANJE TALIJANSKE REGIJE VENETO ZA RESTAURACIJU VRIJEDNE DRVENE SKULPTURE

Putem prijave na Javni natječaj Regije Veneto za oporavak, očuvanje i unapređenje povijesne, kulturne i graditeljske baštine Republike Venecije u Istri, Dalmaciji i na mediteranskom području, Općini Brtonigla-Verteneglio dodijeljeno 23.685,56 Eura (cca. 178.000,00 kn) za restauraciju drvene skulpture Blažene Djevice Marije s djetetom smještene u crkvi Svetog Zenona u Brtonigli.

Drvena, rezbarena, polikromirana skulptura Bogorodice s djetetom, dio je inventara župne crkve Sv. Zenona, a nalazi se u oltarnoj kamenoj niši s lijeve strane crkve te datira s kraja 16. stoljeća. Pretpostavlja da se radi o djelu venecijanskog kipara Francesca Terillija.

Opservacijom stanja ustanovljeno je kako se radi o izrazito potrebitoj intervenciji u svrhu sanacije, zaštite i obnove vrlo ugrožene i degradirane skulpture visoke povijesno umjetničke i sakralne vrijednosti kako bi se zaustavilo propadanje i sačuvao očuvani izvornik u najvećoj mogućoj mjeri.

Na osnovu pregleda stanja od strane ovlaštenih stručnjaka, izrađen je prijedlog potrebitih intervencija, te je prijavom zatraženo sufinanciranje za sljedeće aktivnosti:
1. Konzervatorsko-restauratorsko istraživanje i preventivne mjere zaštite,
2. Konzervatorsko-restauratorski radovi,
3. Objava informativne brošure,
4. Organizacija prezentacije tijekom koje će se javnosti predstaviti izvršeni radovi i postignuti rezultati.

Procjena cjelokupne vrijednosti projekta: 29.606,95 Eur (cca. 222.000,00 kn).

Partneri na projektu su talijanski grad Villorba, sa sjedištem na području Regije Veneto, i Zajednica Talijana Brtonigla.

Restauracija ove važnu skulpture biti će još jedna važna inicijativa u unaprjeđenju pokretne kulturne baštine na općinskom području, nakon što je 2014. godine uz sufinanciranje Regije Veneto restaurirana polikromirana drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom iz grobljanske crkve Blažene Djevice Marije iz Brtonigle (obnova je izvedena 2014. godine te se skulptura čuva u Muzeju porečke biskupije) i nakon što je 2019. godine, uz sufinanciranje Ministarstva kulture Republike Hrvatske restaurirana oltarna pala koja je smještena unutar glavnog oltara grobljanske crkvice Blažene Djevice Marije u Brtonigli, rađena tehnikom ulja na platnu, izvedena kao pala portante po mjeri za renesansni reljef Bogorodice s djetetom.

S obzirom na ogromnu kulturnu i povijesnu važnost koju drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom s mjesnog groblja Brtonigla predstavlja za Općinu Brtonigla, želja je same Općine da se ista vrati u Brtoniglu, mjesto gdje je djelo čuvano prije restauracije. Da bi se to omogućilo, potrebno je adekvatno pripremiti izložbeni prostor i prilagoditi ga u tu svrhu. Zatražene su upute Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koje je izdalo svoje mišljenje o ulaganjima koja bi se trebala izvesti kako bi se omogućilo da se kip postavi u sklopu crkve u Brtonigli, budući crkva Blažene Djevice Marije na groblju u Brtonigli ne predstavlja sigurno mjesto za čuvanje kipa, jer se nalazi na izoliranom mjestu, daleko od naselja, i kao takav, objekt nije dovoljno siguran i pouzdan za čuvanje tako vrijednu umjetninu. Prijedlog Župe Brtonigla i

Općine Brtonigla je da se crkva Svetog Zenona ili crkva Sv. Roka, koje su smještene u središtu naselja Brtonigla, pripreme za smještaj gore navedene skulpture, predviđajući provedbu svih potrebnih mjera za zaštitu umjetnine protiv krađe i požara, u skladu s uputama dobivenim od nadležnih tijela.

Za crkvu smještenu na groblju u Brtonigli, odnosno za mjesto na oltaru gdje se kip prvotno nalazio, izradila bi replika drvene skulpture Blažene Djevice Marije s djetetom, prema preporuci nadležnih konzervatorskih tijela. Kopiju bi izradio profesionalni kipar restaurator.

Dakle, nakon realizacije projekta za kojeg je Općini dodijeljeno sufinanciranje Regije Veneto, u planu je omogućiti povratak u Brtoniglu polikromiranog drvenog kipa s prikazom Blažene Djevice Marije s djetetom iz 15. stoljeća koji je obnovljen 2014. godine, kako bi se te dvije obnovljene skulpture prezentirale zajedno i time promicala kulturna baština mletačkog podrijetla u Istri.

 

Kip Blažene Djevice Marije s djetetom u crkvi Blažene Djevice Marije na groblju u Brtonigli, prije restauracije:

Kip Blažene Djevice Marije s djetetom s grobljanske crkve nakon restauracije:

Oltarna pala prije i nakon restauracije:

Detalj oltarne pale:

Drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom koja se nalazi u crkvi Svetog Zenona u Brtonigli:

  • Pregleda: 366