Odaberite svoj jezik

Općini dodijeljeno sufinanciranje za EU projekt GOOD SEAFOOD

Općina Brtonigla-Verteneglio uspješno je prijavila EU projekt na FLAG natječaj za provedbu Podmjere 4.2.1 „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“. Naziv projekta je „Good local seafood for a unique gastronomic experience and a healthy childhood / Kvalitetna lokalna riblja hrana za jedinstveno gastronomsko iskustvo i zdravo djetinjstvo“ (akronim: Good Seafood).

Već je krenula provedba prvih aktivnosti te su imenovani članovi projektnog tima koji će biti zaduženi za koordinaciju nabava i evenata koji će se realizirati do kraja veljače 2023. godine. Osim Općine, u aktivnostima će aktivno sudjelovati i sljedeći projektni partneri: Dječji vrtić »Kalimero« - Scuola dell'infanzia »Calimero« i Turistička zajednica Općine Brtonigla.

Dugoročna svrha projekta Good Seafood je jačanje svijesti građana Općine Brtonigla-Verteneglio o važnosti konzumacije lokalnih vrsta riba, upoznavati žitelje i posjetitelje sa tradicionalnim kulinarskim receptima sa ovoga podneblja, kako bi se potakla potrošnja lokalne ribe i drugih morskih organizama. Kako bi se postigla naprijed navedena svrha, planira se realizacija određenih edukativnih i promotivnih aktivnosti kojima se mogu efikasno postići zacrtani ciljevi edukacije stanovništva i promocije lokalnih ribarskih proizvoda.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 249.594,15 HRK, a očekivano sufinanciranje iz javnog izvora u okviru provedbe LRSR je 249.594,15 HRK (EU sredstva 85%, RH sredstva 15%).

Za više informacija kliknite OVDJE.

  • Pregleda: 318