Odaberite svoj jezik

Općina Brtonigla-Verteneglio je po provedenom postupku javne nabave radova, s trgovačkim društvom Težak d.o.o. iz Umaga, potpisala Ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova na uređenju tematskog parka i izgradnja dječjeg igrališta u naselju Karigador na dio k.č.br.1944/132 k.o. Brtonigla.

Nabava se realizira u sklopu projekta Sinergija plavog i zelenog Karigadora za prezentaciju ribarske tradicije“ (akronim: KARIGAD(M)OR(E)) koji je uspješno prijavljen na FLAG natječaj za provedbu Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“. Svrha je da se realizacijom tematske staze promovira ribarstvo i ribarstvena baština, s posebnim naglaskom na temu zaštite okoliša i važnosti očuvanja bioraznolikosti i da se realizira prostor okupljanja za buduće edukativne i kulturne aktivnosti koje će biti vezane za ribarstvo i ribarsku tradiciju, u neposrednoj blizini mora.

Potpisivanje ugovora je odrađeno u prostorijama Općine Brtonigla-Verteneglio dana 25.07.2023. godine te će rok za izvođenje radova biti 3 mjeseca od dana uvođenja u posao. 

Od ove će jeseni građani Karigadora i vanjski posjetitelji moći uživati u planiranim sadržajima tematskog parka te će se povećati razina prepoznatljivosti i atraktivnosti lokalne turističke destinacije i ribarske tradicije.

Iznos ugovorenih radova iznosi 112.153,28 eura bez PDV-a (Težak d.o.o. iz Umaga), za stručni je nadzor osigurano 3.756,50 eura bez PDV-a (M.Line d.o.o. iz Vižinade), dok je usluga izrade istraživanja, koncepta prezentacije i autorskih tekstova za tematizaciju parka ugovorena za iznos od 2.256,00 eura bez PDV-a (Kultur büro j.d.o.o. iz Rovinja).

Ukupna vrijednost projekta iznosi  153.176,87 EUR, odnosno 1.154.111,10 HRK a sufinanciran je iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. 

Javna potpora: 140.191,60 EUR, odnosno 1.056.273,60 HRK.

EU sufinanciranje (85%): 119.162,86 EUR, odnosno 897.832,56 HRK.

RH sufinanciranje (15%): 21.028,74 EUR, odnosno 158.441,04 HRK.

  • Pregleda: 384