Odaberite svoj jezik

Nedavno je u Brtoniglu vraćena polikromirana drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom iz grobljanske crkve Blažene Djevice Marije u Brtonigli, što predstavlja konkretno ulaganje kojim se promiče kulturna baština mletačkog podrijetla u Istri.

Skulptura je restaurirana 2014. godine, u Veneciji, zahvaljujući inicijativi Istarske županije i sufinanciranju Regije Veneto iz Programa za oporavak, očuvanje i unapređenje baštine venecijanskog podrijetla u Istri i Dalmaciji. Krajem kolovoza 2014. drvena skulptura vratila se u Istru, ali ne u crkvi groblja u Brtonigli, koja nije pogodna za čuvanje ovog visokovrijednog umjetničkog djela, koje je dodatno uljepšano restauracijom, već u Muzej porečke biskupije.

Kip potječe s kraja 15. stoljeća, visok je 70, širok 38 i dubok 6 centimetara. Skulptura je bila smještena unutar niše, odnosno iza oblikovanog otvora slike na platnu koja se nalazi na oltaru grobljanske crkve. Djelo, koje je prof. Ivan Matejčić opisao u zborniku skupa "Drvena skulptura u alpskom luku 1997. godine u Udinama i Tolmezzu", znanstvenici smatraju dijelom složenijeg aparata koji je danas izgubljen i smatra se transpozicijom u skulpturu slika Giovannija Bellinija ili Marca Zoppoa, u vezi s majstorom pulskog poliptiha i autorima reljefa Košljuna (Krk) i Djevice iz Viganja.

Slika na platnu s oltara grobljanske crkve je također restaurirana – 2019. godine, putem projektne prijave koju je Općina Brtonigla-Verteneglio poslala na Javni poziv Ministarstva kulture RH, Općini je dodijeljeno 56.312,00 kuna za konzervatorsko-restauratorske radove na oltarnoj pali, koja je rađena tehnikom ulja na platnu te je izvedena kao pala portante po mjeri za renesansni reljef Bogorodice s djetetom i koja je karakteristična po baroknom stilu osamnaestog stoljeća.

S obzirom na ogromnu kulturnu i povijesnu važnost koju drvena skulptura Blažene Djevice Marije s djetetom predstavlja za Općinu Brtonigla, dugogodišnja je želja same Općine bila da se ista vrati u Brtoniglu. Da bi se to omogućilo, bilo je potrebno adekvatno pripremiti izložbeni prostor i prilagoditi ga u tu svrhu.

Nažalost, crkva Blažene Djevice Marije na groblju u Brtonigli ne predstavlja sigurno mjesto za čuvanje kipa, jer se nalazi na izoliranom mjestu, daleko od naselja, i kao takav, objekt nije dovoljno siguran i pouzdan za čuvanje tako vrijedne umjetnine. Prema prijedlogu nadležnog konzervatorskog tijela, za smještaj gore navedene skulpture postupilo se adekvatnom opremanju crkve Svetog Zenona. Zatražene su upute Ministarstva kulture Republike Hrvatske, odnosno nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, koje je izdalo svoje mišljenje o ulaganjima koja bi se trebala izvesti kako bi se omogućilo da se kip postavi u lokalnu crkvu Svetog Zenona, koja se nalazi na glavnom trgu Brtonigle.

Realizirane su sve potrebne investicije za zaštitu umjetnine protiv krađe – ugrađena su staklena vrata od sigurnosnog kaljenog stakla koja štite nišu u kojoj se nalazi skulptura, postavljen je sustav videonadzora te je izvršena usluga konzervatorsko-restauratorskog nadzora, prijevoza i izlaganja same skulpture. Cjelokupan iznos utrošenih sredstava za pripremu izložbenog prostora i prijevoz skulpture je 2.500,88 eura.

Projekt „Povratak grobljanskog kipa Blažene Djevice Marije s djetetom u Brtoniglu“ je realiziran uz sufinanciranje Istarske županije – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost – Assessorato alla cultura e territorialità. Visina sufinanciranja Istarske županije iznosi 15.000 kuna, odnosno 1.990.84 eura.

  • Pregleda: 128