Odaberite svoj jezik

Poziv na preuzimanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Obavještavamo Vas da će u narednom periodu doći do otklanjanja zelenih otoka. Odvajanje otpada vršiti će se na mjestu nastanka, u kućanstvima, pomoću spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te otpadne plastike nabavljeni su u sklopu projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“, kojim je jedinicama lokalne samouprave osigurana pomoć u provedbi ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom.

Pomoću općinskih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, građani će smanjiti količinu otpada koji se odlaže u zelene spremnike (miješani komunalni otpad), a time i cijenu odvoza.

Objavljujemo raspored za preuzimanje spremnika za papir i plastiku za obiteljske kuće:
- od 15.11. (ponedjeljak) do 17.11.2021. (srijeda) od 13:00 do 15:00 sati i
- od 22.11. (ponedjeljak) do 26.11.2021. (petak) od 13:00 do 15:00 sati.

Mjesto preuzimanja spremnika: Mlinska ulica 2, Brtonigla – atrij iza zgrade u kojoj ima sjedište Turistička zajednica.

Prilikom preuzimanja spremnika, korisnici su obvezni ispuniti Izjavu o preuzimanju općinskih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a radi provjere identiteta i adrese prebivališta/boravišta, obvezno je općinskom djelatniku omogućiti uvid u osobnu iskaznicu ili drugi važeći identifikacijski dokument.

 

Općina Brtonigla-Verteneglio
Općinski načelnik, Neš Sinožić mag.ing.agr.

  • Pregleda: 367
Preuzimanje priloga:
Poziv na preuzimanje spremnika.docx [81.94Kb]
Uploaded Petak, 12 Studeni 2021 by Brtonigla-Verteneglio