Odaberite svoj jezik

PROMETNO REDARSTVO NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Obaviještavaju se građani Općine Brtonigla-Verteneglio, da je Općina Brtonigla-Verteneglio zaključila sa Gradom Novigrad-Cittanova Sporazum o međusobnim odnosima u organiziranju povremenog obavljanja poslova prometnog redara na području Općine Brtonigla-Verteneglio, temelj kojeg će prometni redar Grada Novigrad-Cittanova uredovati na području Općine Brtonigla-Verteneglio i obavljati poslove prometnog redarstva.

Prometno redarstvo uključuje obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom na području Općine Brtonigla-Verteneglio. Nadležnosti prometnog redarstva određene su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20).

  • Pregleda: 371