Odaberite svoj jezik

Kipovi iz Brtonigle iz Mletačkog doba jasno i uočljivo svjedoče o golemom doprinosu venecijanske kulturne baštine razvoju kulturnih identiteta u naseljima poput Brtonigle, gdje je utjecaj Venecije ostavio implikacije koje se i danas očituju u životu njenih stanovnika.

Dana 3. ožujka je u Brtonigli održana završna prezentacija rezultata projekta „Restauracija drvene skulpture Blažene Djevice Marije s djetetom župne crkve Sv. Zenona“, za kojeg je 30. srpnja 2021. godine Općina Brtonigla, u partnerstvu s Općinom Villorba i Zajednicom Talijana Brtonigla, poslala prijavu na objavljenom pozivu Regije Veneto za oporavak, očuvanje i unapređenje povijesne, kulturne i graditeljske baštine Republike Venecije u Istri, Dalmaciji i na mediteranskom području (regionalni zakon br. 39 od 25. rujna 2019.).

Prezentaciji su se odazvali predstavnici Ministarstva kulture, Istarske županije te partnerske općine Villorbe, koja ima svoje sjedište na području Regije Veneto.

Tijekom govora načelnika Općine Brtonigla-Verteneglio, Neša Sinožića, isti je istaknuo kako su tek sada, u završnoj fazi ove lijepe inicijacije, jasni razlozi koji stoje iza uvjeta koje je postavila Regija Veneto što se tiče obveze partnerstva s talijanskim subjektom s operativnim sjedištem u Regiji Veneto, novost u odnosu na natječaje objavljene prije 2021. godine. Osim materijalnih inicijativa koje se provode u sklopu natječaja, kontakt koji je uspostavljen s Općinom Villorba tijekom provedbe ove inicijative čini projekt opipljivijim i otvara nove perspektive prema budućnosti. Kulturno obogaćivanje, za Brtoniglu, ne proizlazi samo iz valorizacije obnovljenog kulturnog dobra, već i prije svega iz nove mreže odnosa koju je Općina Brtonigla-Verteneglio pokrenula s talijanskom općinom Villorba.

Načelnik je prisutnima objasnio kako je početkom siječnja 2022. godine, Općina Brtonigla-Verteneglio ugovorila radove za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i preventivnih mjera zaštite polikromirane drvene skulpture „Bogorodica s djetetom“ župne crkve Sv. Zenona koja datira s kraja 16. stoljeća. Dana 26. siječnja 2022. izvršena je demontaža skulpture sa mramornog oltara župne crkve Sv. Zenona.

Tijekom prve faze konzervatorsko-restauratorskih radova na skulpturi, realizirana su detaljna konzervatorsko-restauratorska istraživanja stanja drvenog nosioca i polikromiranih slojeva, kao i mjere preventivne zaštite nestabilnih elemenata. Na temelju provedenih istraživanja, konzervatorica Jelena Curić je dana 20. svibnja 2022. godine dostavila Općini Elaborat o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima za konzervatorsko-restauratorska istraživanja i preventivne mjere zaštite na skulpturi, koji sadržava pisanu i fotografsku dokumentaciju o stanju umjetnine.

Na temelju prijedloga cjelovitih konzervatorsko-restauratorskih radova, početkom lipnja 2022. godine ugovorena je i druga faza restauracije, za koju je ishođeno prethodno odobrenje za radnje na pokretnom kulturnom dobru od strane nadležnog konzervatorskog odjela.

Dana 08. studenog 2022. godine skulptura je vraćena u crkvu Sv. Zenona. Lijepi izvorni slojevi skulpture Bogorodice, Djeteta, kruna i postamenta posve jasno posvjedoče o svojoj povijesnoj i umjetničkoj ljepoti koja je bila sakrivena ispod tvrdokornog preslika drugačijih boja i tehnologije izrade.

Primjerenim i adekvatnim konzerviranjem i restauriranjem zaustavilo se propadanje, a interpretacijom predmeta nakon provedenih konzervatorsko-restauratorskih zahvata prezentiran i dokumentiran je izvornik skulpturalne cjeline, poštivajući ga u najvećoj mogućoj mjeri, te svakako kako užoj, tako i široj javnosti pružio se pouzdan povijesni i likovni identitet sačuvanog predmeta u ljepoti svog izvornog kolorita i modelacije.

Konzervatorsko-restauratorske radove realizirao je konzervator-restaurator Jelena Ćurić iz Murtera. Ista nije mogla biti prisutna tijekom prezentacije, ali je za uzvanike pripremila prezentaciju kojom se detaljno prikazao proces obnove polikromirane skulpture koji se odvijao tijekom 2022. godine.

Za sve radove restauracije, Općini Brtonigla-Verteneglio dodijeljeno je sufinanciranje talijanske Regije Veneto, a temeljem Dekreta Voditelja Organizacijske jedinice Regije Veneto za međunarodne odnose br. 129 od 25.10.2021. godine.

Projekt je realiziran u partnerstvu sa talijanskim gradom Villorba, sa sjedištem na području Regije Veneto, i sa Zajednicom Talijana Brtonigla.

Ukupna vrijednost projekta je 29.606,95 Eur, a sufinanciranje Regije Veneto iznosi 23.685,56 Eura.

Na kraju prezentacije načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio zahvalio se prisutnima - gradonačelniku Općine Villorba, gosp. Francescu Soligo, predsjedniku Općinskog vijeća, gosp. Riccardu Gagno te ostalim prisutnim predstavnicima iz Općine Villorba, pročelnici Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture sa sjedištem u Puli, gđi. Lorelli Limoncin Toth, potpredsjednici Istarske županije, gospođi Jessici Acquavita, pročelniku Odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, gospodinu Vladimiru Torbici, gosp. Giorgiu Barcarolu koji je dao veliki doprinos u formiranju partnerstva i predsjedniku Zajednice Talijana Brtonigla Ericu Perselu što je podržao Općinu u realizaciji projekta.

Nakon prezentacije i zajedničkog ručka, slijedila je razmjena prigodnih poklona između Općine Brtonigla-Verteneglio i Općine Villorba.

  • Pregleda: 159