Odaberite svoj jezik

U OPĆINI BRTONIGLA-VERTENEGLIO ODRŽANA OBUKA OPĆINSKIH VIJEĆNIKA

Općina Brtonigla-Verteneglio je u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj organizirala dvodnevnu obuku vijećnika Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio.

Obuka je održana u petak, 26. i subotu, 27. studenog 2021. godine, i bila je namijenjena općinskim vijećnicima i ostalima uključenima u rad jedinica lokalne samouprave, kako bi se upoznali sa radom Općine Brtonigla-Verteneglio, kao jedinice lokalne samouprave te sa dužnostima i pravima općinskih vijećnika i radom Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela.

Obuka je održana prema sljedećem programu: Sustav lokalne samouprave, Tijela općinske vlasti i uprave, Mjesna samouprava, Djelokrug, ovlasti i obaveze općina, Kako djelovati u općem i javnom interesu, Sve o Poslovniku i radu vijeća, Prava i dužnosti vijećnika, Savjetovanje i komunikacija s građanima, Participativno budžetiranje, (Iz)gradimo pametan grad, Komunalno gospodarstvo, Vodno gospodarstvo, Gospodarenje otpadom i zelene javne politike , Financiranje lokalne samouprave, Lokalni, ekonomski i održivi razvoj, Fondovi Europske unije, Proračun grada, Imovina grada.

  • Pregleda: 370