Odaberite svoj jezik

Uspješna realizacija projekta dogradnje i adaptacije dječjeg vrtića u Brtonigli

Nakon petogodišnje pripreme projektne dokumentacije i ishođenja svih potrebnih dozvola za investiciju dogradnje i djelomične adaptacije zgrade Dječjeg vrtića u Brtonigli, Općina Brtonigla-Verteneglio je dana 07.08.2018. godine poslala prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Nakon što je projekt prihvaćen i nakon što je 20.12.2018. godine potpisan Ugovor o financiranju sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pristupilo se izmjeni i dopuni glavnog projekta, kako bi se isti uskladio sa izmijenjenim zakonskim propisima. Slijedilo je ishođenje Rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, raspisani su postupci javne nabave za radove i za opremanje zgrade.
Po okončanju postupaka nabave i po ugovaranju radova i usluga, dana 09.09.2020. godine, poslan je II. dio zahtjeva za potporu.

Posebno valja napomenuti kako su se ugovaranje i pokretanje radova odvijali u najtežem razdoblju Covid krize, kada su bile na snazi najstrože mjere i kada je bilo neizvjesno da li i kako će se radovi uopće moći izvoditi.

Budući su konzultantske usluge bio prihvatljiv trošak projekta, ugovoreno je praćenje projekta od strane konzultantske tvrtke, ali je tijekom provedbe javnih nabava odlučeno da će daljnju koordinaciju provedbe projektnih aktivnosti, kao i kompletno izvještavanje prema nadležnim tijelima, odraditi isključivo općinska uprava, bez ikakve vanjske pomoći.

Općinska je uprava na II. dio zahtjeva za potporu odgovorilo na 6 zahtjeva za dopunu i obrazloženje dokumentacije.
Po okončanju svih radova, ishođena je uporabna dozvola, kao i dozvola kojom je omogućen rad dječjeg vrtića te je 26.11.2021. godine pripremljen i poslan zahtjev za isplatu.
U zadnjih godinu dana, zahtjev za isplatu je dopunjen i obrazložen 7 puta.

Dana 14.10.2022. godine zaprimljena je Odluka o isplati, kojom se utvrđuje da će
Općini Brtonigla-Verteneglio biti isplaćeno 5.684.477,57 kuna / 754.459,83 EUR.

Posebno želimo naglasiti kako su, isto kao i za EU projekt izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe s pratećom infrastrukturom, odobrene sve provedene radnje u sklopu projekta i da nije primijenjena nikakva financijska korekcija, što je prava rijetkost za investicije za koje su zatražena EU sredstva.

Dodatno, prijavom na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Općini Brtonigla-Verteneglio, za projekt dogradnje i djelomične adaptacije vrtića u Brtonigli, dodijeljeno je dodatnih 776.244,66 HRK za sufinanciranje provedbe odobrenog EU projekata, što predstavlja dodatno priznanje za uspješno realizirane EU projekte.

Za realizaciju projekta, sveukupno je uloženo 7.755.856,82 kuna (1.029.379,10 EUR).
Ostvarena bespovratna sredstva putem prijave na natječaje:
- 5.684.477,57 HRK iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske,
- 776.244,66 HRK iz Javnog poziva MRRFEU-a,
- 64.125,00 HRK iz Talijanske Unije.
Sveukupno bespovratna sredstva: 6.524.847,23 HRK (865.996,05 EUR), što predstavlja 84,13%.

U pripremi i provođenju projekta, osim načelnika koji su obnašali tu funkciju u razdoblju 2013. - 2022., sudjelovali su:
- Tea Rakar: priprema i slanje projektne prijave na natječaje APPRRR-a, MRRFEU-a i Talijanske Unije, koordinacija svih projektnih aktivnosti, vođenje predmeta, provođenje postupaka jednostavne nabave, kompletno izvještavanje projekta, ishođenje suglasnosti Ministarstva financija za kreditiranje, komunikacija sa izvođačima i sa institucijama, izvještavanje prema medijima;
- Admir Martinović: koordinacija gradilišta, priprema tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola;
- Kristina Brljavac: sudjelovanje u postupcima javne nabave i izvještavanje o provedenim postupcima nabave, provođenje jednostavne nabave za stručni nadzor gradnje;
- Marica Garić: praćenje rada djelatnika JUO-a i ugovaranje kredita za izvođenje radova;
- Dorijana Damjanić: organiziranje i praćenje financijskih transakcija projekta i usklađivanje sa općinskim financijskim aktima;
- Svi ostali djelatnici JUO-a: administrativna i logistička pomoć tijekom svih projektnih aktivnosti.

Komentar načelnika, Neša Sinožića:
Takav ishod projekata je bio moguć iz razloga što su djelatnici JUO-a odlučili da će projekt provoditi bez konzultantske usluge. Sve su postupke pripreme projekta, projektne dokumentacije, nabave i same realizacije radova koordinirali sami. Rezultat toga rada je da je, nakon provedene kontrole, Općini dodijeljeno 100%tni iznos dodijeljene potpore, bez penalizacija. Veliko hvala svim djelatnicima JUO-a na uloženom trudu i znanju. Dokaz je to da za kvalitetno proveden projekt nije bitna veličina jedinice lokalne samouprave i broj zaposlenih po upravnim odjelima neko kvaliteta ljudskih resursa, zato se još jednom zahvaljujem svima na stručnosti i zalaganju.

  • Pregleda: 176