Odaberite svoj jezik

Uvedene mjere redukcije korištenja pitke vode I. stupnja

Radi izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Istarske županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava, župan Istarske županije je Zaključkom o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije od 15.07.2022. godine i Zaključkom o dopuni Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije od 18.07.2022. godine, uveo djelomičnu mjeru redukcije pitke vode.

Pravo korištenja pitke vode iz javnog vodoopskrbnog sustava imaju sve pravne i fizičke osobe po uvjetima iz ugovora sklopljenog sa isporučiteljima vodnih usluga uz mjere zabrane korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava s time da se zabranjuje:
- zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina i sportskih terena,
- upotrebe tuševa na plažama,
- pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza,
- pranje javnih površina, ulica i trgova, osim površina tržnica i ribarnica,
- pranje svih plovnih objekata (brodova, brodica, jahti i svih ostalih objekata za sport i razonodu koji nisu brodica).
Zaključak je stupio na snagu 18. srpnja 2022. godine.

Za potrošače koji ne poštuju propisane djelomične mjere redukcije I. stupnja, predviđena je kazna djelomičnog ili potpunog isključenja iz vodoopskrbnog sustava, sve dok su na snazi propisane mjere redukcije.

U privitku se objavljuje cjeloviti tekst županijskih akata..

  • Pregleda: 314
Preuzimanje priloga:
UVOĐENJE mjera redukcije vode I. stupnja.pdf [309.56Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 18 Srpanj 2022 by Brtonigla-Verteneglio
220719 redukcija vode dopuna.pdf [314.69Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 18 Srpanj 2022 by Brtonigla-Verteneglio