Odaberite svoj jezik

Video spot Dan s ribarom

Objavljuje se promotivni i edukativni video spot "Dan s ribarom", koji je realiziran u sklopu projekta „Good local seafood for a unique gastronomic experience and a healthy childhood / Kvalitetna lokalna riblja hrana za jedinstveno gastronomsko iskustvo i zdravo djetinjstvo“ (akronim: GOOD SEAFOOD).

Cilj objave video spota je upoznavanje lokalnog stanovništva i vanjskih posjetitelja sa ribarstvom na području FLAG-a, kao i promocija teritorija i lokalne ribarstvene baštine.

Dugoročna svrha projekta GOOD SEAFOOD je jačanje svijesti građana Općine Brtonigla-Verteneglio o važnosti konzumacije lokalnih vrsta riba te upoznavanje žitelja i posjetitelja s tradicionalnim kulinarskim receptima ovoga podneblja kako bi se potakla potrošnja lokalne ribe i drugih morskih organizama.

Ovaj video je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

Sadržaj video spota isključiva je odgovornost Općine Brtonigla-Verteneglio.

  • Pregleda: 294