Opći podaci

Ocijeni sadržaj
(14 glasova)

Brtonigla je općina koja je bogata prirodnim resursima i koja je ponosna na svoju netaknutu prirodu i polaže temelje za razvoj na poljoprivrednu proizvodnju i na turističkim resursima. Obuhvaća teritorij od 33 km2, zapadni dio Općine nalazi se uz jadransku obalu u dužini od oko 3 km. Općina se najvećim dijelom proteže u unutrašnjost, a njezin južni dio seže do rijeke Mirne. Obuhvaća morsku obalu i unutrašnju, zelenu, Istru. Na području Općine prevladava blaga, mediteranska klima, što omogućava ugodan boravak tijekom cijele godine. Granice općine čine granice katastarskih općina Brtonigla, Nova Vas i dijela katastarske općine Novigrad i Donja Mirna. Općinsko područje graniči s tri grada i dvije općine: na sjeveru graniči s područjem grada Umaga, na sjeveroistoku s područjem grada Buje, a na jugu s gradom Novigradom; dalje na istoku slijedi općina Grožnjan, na jugoistoku općina Kaštelir-Labinci i na zapadu izlazi na Jadransko more. Ovakva zemljopisna situacija daje općini Brtonigla značajnu i istaknutu zemljopisnu poziciju i u pogledu prometa (tranzita), poljoprivredne proizvodnje i turizma. Za općinu Brtonigla karakteristično je da se nalazi na „četiri zemlje“, tj. da su sve vrste tala koji se nalaze u Istri prisutne na prostoru općine. To je jedinstveni slučaj u Istri a vjerojatno i šire.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine općina Brtonigla broji 1.607 stanovnika, koji su koncentrirani u pet većih naselja: Brtonigla, Nova Vas, Karigador, Radini i Fiorini. Najveće je naselje Brtonigla, slikovito mjesto podignuto na brežuljku, ujedno i sjedište općinske uprave. 

U općini postoji veliki broj pripadnika Talijanske nacionalne manjine te je Statutom Općine određena dvojezičnost i ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika. Na području općine djeluju dvije zajednice Talijana: Zajednica Talijana Brtonigla i Zajednica Talijana Nova Vas. U Brtonigli pored hrvatskog i talijanskog dječjeg vrtića, postoje dvije osnovne škole, hrvatska i talijanska, a u objema se nastava održava za prva četiri razreda. U Brtonigli je 1996. godine osnovana Agencija lokalne demokracije za Istru  s osnovnim ciljem da postane djelotvorni instrument očuvanja multikulturalnosti na ovom teritoriju, suživota između različitih etničkih skupina povijesno prisutnih na ovom području kao i za podržavanje razvojnih gospodarskih projekata za boljitak stanovništva. Brtonigla ima i dugogodišnju umjetnička tradiciju. Godine 1971. doselio se u Brtoniglu akademski kipar Aleksandar Rukavina koji je staru zgradu bivše klaonice dobivenu od ondašnjih vlasti preuredio u umjetnički atelje u kojem se danas nalazi izložbeni prostor i komemorativna galerija koja nosi njegovo ime. Brtonigla je poznata i po slikama, uljima lokalnih pejzaža i vinjeta slikara Paola Lakote koji živi u mjestu i djeluje od 1972. godine. 

Većina aktivnog stanovništva općine bavi se poljoprivredom, stoga je općina bogata raznim strukturama s velikim razvojnim i proizvodnim potencijalom kao što su vrijedni poljoprivrednici, primarni proizvodi visoke kvalitete kao npr. vino, masline i maslinovo ulje, sir, riba, tartufi, meso, istarski pršut, povrće, jedinstveno mirisno i aromatično bilje. I dok stanovništvo Brtonigle čini tek jedan posto stanovnika Istarske županije - kao centar vinogradarstva i vinarstva te seljačkog turizma usko povezanog uz vinsku proizvodnju, vinogradari Brtonigle proizvode deset posto cjelokupnog vina proizvedenog u Istri. Odnos količine vina po stanovniku svrstava Općinu na prvo mjesto u Istri. U želji za boljom suradnjom i razmjenom iskustva na području proizvodnje vina i očuvanja teritorija na međunarodnom planu, Općina Brtonigla je postala član udruge "Città del Vino", sa sjedištem u Sieni (Italija), u čemu je bila prva u Istri i Hrvatskoj. Brtonigla je također i član udruge Europa Recevin. 

Turistička djelatnost druga je osnovna gospodarska grana u Općini. Jedan od najvećih i najkvalitetnijih kampova u Hrvatskoj, "Park Umag", smješten je na obalnom dijelu Općine. Općina raspolaže prostornim planom uređenja (PPUO), kojim je predviđena jedna Turistička zona uz obalu te više rekreacijskih zona diljem Općine gdje se planiraju golf igralište i turistički punktovi. Tu se nalazi i vodeni park Istralandia, drugi najbolji acquapark u Europi. Brtonigla je svjetski poznata i po najboljem obiteljskom boutique hotelu u Hrvatskoj, Hotel San Rocco****.
Općina Brtonigla aktivno se usmjerava ka ekološkim programima u namjeri da postane i bude prepoznata kao ekološka općina.

Ekološke odrednice trebale bi biti inkorporirane kroz komunalni sektor (otpadne vode, prikupljanje otpada i čišćenje divljih deponija), maksimalno korištenje solarne energije te u poljoprivrednoj proizvodnji gdje Općina ima program subvencioniranja eko projekata te ulaže napore u edukaciju poljoprivrednika. Apliciranjem na raznim pred pristupnim fondovima EU-a otvorila se mogućnost razmjene znanja na međunarodnom nivou, te su se implementirale razne aktivnosti koje se odnose na predškolski odgoj ali i na valorizaciju našeg kraja i naših lokalnih proizvoda, i time povećao standard naših institucija.

Pročitano 13006 puta Poslijednja izmjena dana Srijeda, 05 Srpanj 2017 21:16

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr