Objave

Član Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio izabran s liste grupe birača sukladno čl.39 Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN-24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) objavljuje Godišnji program rada i financijski plan za 2018.godinu te Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2017.godine
Član Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio izabran s liste grupe birača sukladno čl.39 Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN-24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) objavljuje Godišnji program rada i financijski plan za 2018.godinu te Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2017.godine
Član Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio izabran s liste grupe birača sukladno čl.39 Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN-24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) objavljuje Godišnji program rada i financijski plan za 2018.godinu te Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2017.godine
Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnica Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao članica liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan
Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnica Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao članica liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan
Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnik Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao član liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan
Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla– Verteneglio. Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha. Detalji o predmetnom poljoprivrednom zemljištu navedeni su u obavijesti u privitku.
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. Temeljem praćenja američkog cvrčka na žutim pločama utvrđena je prisutnost američkog cvrčka na gotovo svim lokalitetima. Prema naredbi Ministarstva poljoprivrede (NN 46/2017, NN 51/2017) obvezno je provesti 2 tretiranja insekticidima, a treće ako se po žutoj ploči tjedno uhvati 4 i više cvrčaka. Tretiranje trebaju vinogradari provesti kolektivno na području općina i gradova kako bi se maksimalno smanjila brojnost američkog cvrčka koji prenosi zlatnu…
Stranica 1 od 12

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr