Odaberite svoj jezik

Upute za izradu proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2017.-2019. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Upute za izradu proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2017.-2019. godine s potrebnim prilozima.
Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.
Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.
Proračunski, izvanproračunski i drugi korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 05. listopada 2016. godine.
Upute za izradu proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2017.-2019. godine i prilozi mogu se preuzeti u privitku.

  • Pregleda: 870
Preuzimanje priloga:
OPCINA_BRTONIGLA_Upute_za_izradu_proracuna_2017.pdf [235.33Kb]
Uploaded Utorak, 20 Rujan 2016 by Brtonigla-Verteneglio
Prilog_1._Financijski_plan_naslov_1.pdf [77.46Kb]
Uploaded Utorak, 20 Rujan 2016 by Brtonigla-Verteneglio
Prilog_2._Model_prijedloga_financijskog_plana_proracunskog_korisnika_proracuna.xls [91Kb]
Uploaded Utorak, 20 Rujan 2016 by Brtonigla-Verteneglio