Odaberite svoj jezik

Financijski Izvještaj Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu

Objavljuje se Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Bilanca na dan 31. prosinac 2017. godine, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Izvještaj o obvezama za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine te Potvrda Fina-e o preuzetom financijskom izvještaju proračuna.

  • Pregleda: 732
Preuzimanje priloga:
Financijski Izvještaj Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu [5.6Mb]
Uploaded Petak, 16 Veljača 2018 by Brtonigla-Verteneglio