Odaberite svoj jezik

PRORAČUN U MALOM

I ove se godine objavljuje brošura u kojoj možete pronaći sve najvažnije informacije o stavkama koje čine općinski proračun Općine Brtonigla za 2018. godinu – počevši od prihoda proračuna pa sve do planiranih investicija u tekućoj godini. U brošuri se u početnom dijelu objašnjava kako se priprema i donosi ovaj glavni financijski dokument, zašto je on važan, na koji se način prihoduju, a kako raspoređuju proračunska sredstva. Drugi dio brošure odnosi se na konkretan proračun Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu te donosi osnovne podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima koji su planirani za 2018. i za naredne dvije godine. U zadnjem dijelu brošure istaknuti su neki od važnijih projekata koji su planirani proračunom Općine Brtonigla za 2018. godinu.

  • Pregleda: 776
Preuzimanje priloga:
PRORAČUN U MALOM [849.4Kb]
Uploaded Četvrtak, 08 Veljača 2018 by Brtonigla-Verteneglio