Odaberite svoj jezik

PRORAČUN U MALOM

Objavljuje se brošura „Proračun u malom“, u kojoj se nalaze sve najvažnije informacije o stavkama koje čine općinski proračun Općine Brtonigla-Verteneglio za tekuću godinu. U brošuri se u početnom dijelu objašnjava kako se priprema i donosi proračun, na koji se način prihoduju, a kako raspoređuju proračunska sredstva. Drugi dio brošure odnosi se na proračun Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu te donosi osnovne podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima za navedeno razdoblje. U zadnjem dijelu brošure istaknuti su neki od važnijih projekata koji su planirani za 2022. godinu.

Ova je brošura izrađena sa ciljem poštivanja načela javnosti proračuna, kako bi se unaprijedila transparentnost samog proračuna i rada općinske uprave.

  • Pregleda: 390
Preuzimanje priloga:
Proracun u malom 2022 - SADRZAJ.docx [866.73Kb]
Uploaded Utorak, 08 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio
Proračun u malom 2022.pdf [2.4Mb]
Uploaded Utorak, 08 Ožujak 2022 by Brtonigla-Verteneglio