Odaberite svoj jezik

Objavljuje se brošura „Proračun u malom“, kojom želimo proračun približiti građanima. Unutar iste izlažu se najvažnije informacije o stavkama koje čine proračun Općine Brtonigla-Verteneglio za tekuću godinu.

Proračun je temeljni financijski dokument jedinice lokalne samouprave u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci. Ova je brošura izrađena sa ciljem poštivanja načela javnosti proračuna, kako bi se unaprijedila transparentnost samog proračuna i rada općinske uprave.

  • Pregleda: 184
Preuzimanje priloga:
Proracun u malom 2024.PDF [1.67Mb]
Uploaded Utorak, 26 Ožujak 2024 by Brtonigla-Verteneglio