9. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio održati će se u petak, 08. lipnja 2018. godine u 18:00 sati.
U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.

 

 1. Poziv i dnevni red za 9. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio
 2. Materijal za 9. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio
 3. Usvojeni akti na 9. sjednici Općinskog Vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio
 4. Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio održati će se u utorak, 27. ožujka 2018. godine u 18:00 sati.
U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.

 

 1. Poziv i dnevni red za 8. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio
 2. Materijal za 8. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio
 3. Usvojeni akti na 8. sjednici Općinskog Vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio
 4. Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u petak, 09. veljače 2018. godine u 18:00 sati.

U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.

 

 1. Poziv i dnevni red za 7. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 2. Materijal za 7. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 3. Usvojeni akti na 7. sjednici Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 4. Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u utorak, 30. siječnja 2018. godine u 18:00 sati.

U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.

 

 1. Poziv i dnevni red za 6. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 2. Materijal za 6. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 3. Usvojeni akti na 6. sjednici Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 4. Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u utorak, 19. prosinca 2017. godine u 18,00 sati.

U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.

 

 1. Poziv i dnevni red za 5. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 2. Materijal za 5. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 3. Usvojeni akti na 5. sjednici Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 4. Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

IV. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u utorak, 28. studenog 2017. godine u 18,00 sati.

U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.

 

 1. Poziv i dnevni red za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 2. Materijal za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 3. Usvojeni akti na 4. sjednici Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 4. Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 28. lipnja 2017. godine u 20,00 sati.

U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom sjednice.

 

 1. Poziv i dnevni red za 2. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 2. Materijal za 2. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 3. Usvojeni akti na 2. sjednici Općinskog Vijeća Općine Brtonigla
 4. Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 14. lipnja 2017. godine u 18,00 sati.

U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom sjednice.

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr