BRTONIGLA (UPU 1)

Urbanistički plan uređenja naselja Brtonigla (UPU 1)

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1), a koja je održana u razdoblju od 14. svibnja do 14. lipnja 2018. godine.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Brtonigla - UPU 1 provesti će se od 14. svibnja 2018. godine do 14. lipnja 2018. godine.
Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla-Verteneglio, svakog radnog dana od 8 – 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Brtonigla-Veretengio – www.brtonigla-verteneglio.hr
Javno izlaganje održati će se u srijedu, 23. svibnja 2018. godine u prostorijama Općine Brtonigla-Verteneglio, Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, s početkom u 18.00 sati.
Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla-Verteneglio,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu Općina Brtonigla-Verteneglio, Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.
Izvorni tekst obavijesti objavljen je u privitku.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1) (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16) mijenja se i dopunjava u sladu s ovom Odlukom.

Temeljem članka 88. stavka Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) daje se Obavijest o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BRTONIGLA (UPU 1)
temeljem Odluke Općinskog Vijeća („Službene novine Općine Brtonigla “, br. 22/16).

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr