Fiorini (UPU 4)

Urbanistički plan uređenja naselja Fiorini (UPU 4)

Objavljuju se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini (UPU 4), koja je prihvaćena na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla, dana 09. veljače 2018. godine i Pročišćeni tekst Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini (UPU 4).

Temeljem članka 88. stavka Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) daje se Obavijest o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA FIORINI (UPU 4) temeljem Odluke Općinskog  Vijeća („Službene novine Općine Brtonigla “, br. 02/17).

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr