brtonigla-verteneglio

Odaberite svoj jezik

Slika je okomita a na njoj se vidi prednja strana ruševine crkve Sv. Jurja, u zaraslom žbunju i među granama niskih stabala.

Arheološki lokalitet pećina kod Sv. Jurja iznad doline Rijeke Mirne prema selu Srbani, južno od Nove Vasi;
Arheološki lokalitet Bunar Sv. Martina jugoistočno od Brtonigle;
Kaštel Sv. Jurja (Castel S. Giorgio, Santi Quaranta) kod Nove Vasi;
Arheološki lokalitet gradina Valaron (Castelliere di Villanova) jugoistočno od Nova Vasi;
Arheološki lokalitet Monaški vrh jugoistočno od Brtonigle;
Crkca Sv. Lovre u Pavićima kod Brtonigle.

  • Pregleda: 2057