Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla - Verteneglio objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla - Verteneglio. U privitku se nalazi cjeloviti tekst izvještaja.
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio (KLASA: 363-01/18-10/05 URBROJ:2105/04-01-18-1).   Cilj donošenja Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio je propisivanje uvjeta, načina i kriterija prema kojima će Općina Brtonigla – Verteneglio i Turistička zajednica Općine Brtonigla sa sjedištem u Brtonigli - Verteneglio, Mlinska ulica 2, nepovratnim sredstvima sufinancirati obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio radi…
Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla - Verteneglio objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. U privitku se nalazi cjeloviti tekst izvještaja.
Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla  - Verteneglio objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja  Odluke o izmjenama Odluka o komunalnom redu. Cjeloviti tekst Izvješća nalazi se u privitku.
Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla - Verteneglio objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio na korištenje udrugama. U privitku se nalazi cjeloviti tekst izvještaja.
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (KLASA: 320-01/18-10/03 URBROJ:2105/04-01-18-1). Sukladno čl. 10. st. 1. i čl. 12. st 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18), Općina Brtonigla - Verteneglio dužna je propisati potrebne agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Cilj donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina je propisivanje potrebnih agrotehničkih mjera u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera…
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu (KLASA: 363-01/18-10/04 URBROJ:2105/04-02/01-18-1).Na nacrt prijedloga Odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 31. ožujka 2018.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla - Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla - Verteneglio ili na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr.Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu (KLASA: 363-01/18-10/04 URBROJ:2105/04-02/01-18-1), možete pročitati u priloženom dokumentu.
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio na korištenje udrugama (KLASA: 372-01/17-10/05 URBROJ:2105/04-02/01-18-1). Sukladno Zakonu o udrugama ("Narodne novine RH", broj 74/14 i 70/17) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Općina Brtonigla - Verteneglio dužna je propisati uvjete, mjerila i postupke za financijsku i nefinancijsku podršku programima i projekatima od interesa za opće dobro koje…
Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Brtonigla – Verteneglio. U privitku se nalazi cjeloviti tekst izvještaja.
Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Općine Brtonigla. U privitku se nalazi cjeloviti tekst izvještaja.
Stranica 1 od 5

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr