Srijeda, 14 Ožujak 2018 10:28

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio na korištenje udrugama

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio na korištenje udrugama (KLASA: 372-01/17-10/05 URBROJ:2105/04-02/01-18-1).

Sukladno Zakonu o udrugama ("Narodne novine RH", broj 74/14 i 70/17) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Općina Brtonigla - Verteneglio dužna je propisati uvjete, mjerila i postupke za financijsku i nefinancijsku podršku programima i projekatima od interesa za opće dobro koje provode udruge. Cilj donošenja Pravilnika o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio na korištenje udrugama je utvrđivanje uvjeta, mjerila i postupka za dodjelu općinskih poslovnih prostora na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Na nacrt prijedloga pravilnika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 13. travnja 2018.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla - Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla - Verteneglio ili na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr.

Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio na korištenje udrugama (KLASA: 372-01/17-10/05 URBROJ:2105/04-02/01-18-1) možete pročitati u priloženom dokumentu.

Pročitano 145 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr