Odaberite svoj jezik

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice brtonigla-verteneglio.hr

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Brtonigla-Verteneglio nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.brtonigla-verteneglio.hr.
Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 31. kolovoza 2021. godine.

 

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.
Preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine te postavljanjem plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
• veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje te samo dio objavljenih slika i složenih slika (npr. grafovi, slike koje sadržavaju tekst, itd.) ima prikladan tekstualni opis i/ili zvučni opis,
• korišteni su formati datoteka koje čitači zaslona ne mogu jednostavno interpretirati (većina skenirane PDF datoteke u sklopu objava nije u strojno čitljivom obliku),
• PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
• gotovo sve su poveznice deskriptivne, pružaju informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih, ali ima još nekoliko poveznica bez opisa,
• datoteka koja se prilaže objavama ponekad ne sadržava naslov/opis priloženog dokumenta,
• većina dokumenata koji su objavljeni na webu u Word formatu do mjeseca rujna 2020. godine napisani su u Times New Roman fontu, koji nije prikladan jer sadržava serife (od rujna 2020. godine pretežito su objavljeni dokumenti u Arial fontu, bez serifa),
• većina dokumenata koji su objavljeni na webu u Word formatu formatu do mjeseca rujna 2020. godine imaju manji font od 12 pt,
• na mrežnim stranicama koje imaju puno teksta nisu uvijek umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik,
• uz sadržaj nisu uvijek korištene ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu,
• na stranici se ne koriste glasovne naredbe,
• tekstualni dio nekih datoteka koje se prilažu objavama nije podijeljen u manje blokove odijeljene praznim prostorom - često je tekst koji se objavljuje bez velikih razmaka između odlomaka, radi se o velikim tekstualnim blokovima,
• u tekstovima se ne koristi uvijek jednostavan i lako razumljiv jezik,
• nisu dostupni alternativni načini prezentacije informacija (npr. za tekstove audio zapisi, a za audio i video sadržaj tekstualni opisi),
• u priloženim datotekama pojedinih objava, tekst nije uvijek poravnat lijevo,
• u tabličnim prikazima koji sadrže veću količinu podataka (u Word/PDF priloženim datotekama kao npr. Službene novine sa proračunom), nije im pridruženo sažeto objašnjenje na hrvatskom jeziku.

Dio postavljenih dokumenata (publikacije) su u PDF obliku, autorsko su djelo trećih strana, te nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.
Općina Brtonigla-Verteneglio radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti, Općina Brtonigla-Verteneglio se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Brtonigla-Verteneglio kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Tehnička ograničenja

Trenutna arhitektura web stranice onemogućava postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Općine Brtonigla-Verteneglio sa Zakonom o pristupačnosti. Kretanje osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem nije otežano, budući je stranica u potpunosti prilagodljiva. Većina preostalih ograničenja odnosi se na Word i PDF datoteke koje se prilažu objavama. Također, nedostaje i adekvatan opis svih objavljenih slika (trenutno je opis napravljen samo za slike iz fiksnog sadržaja web stranice), a nedostaju slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik te ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Brtonigla-Verteneglio će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.
U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.brtonigla-vertneglio.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.
Uz dostavu sadržaja za objavu, djelatnici Općine Brtonigla-Verteneglio će od sada nadalje (a koliko je moguće, i za sadržaj koji je objavljen nakon 23.09.2018. godine), po mogućnosti, dostavljati objave kako slijedi:
• slike i složene slike (npr. grafovi, slike koje sadržavaju tekst, itd.) popraćene prikladnim tekstualnim opisom i/ili zvučnim opisom,
• priloženi dokumenti isključivo u strojno čitljivom obliku (bez PDF-a i skeniranih dokumenta u obliku slike),
• poveznice koje se objavljuju u sklopu objava moraju biti deskriptivne i pružati informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih,
• datoteka koja se prilaže objavama mora sadržavati naslov/opis priloženog dokumenta,
• svi dokumenti koji se objavljuju moraju biti u prikladnom fontu, koji ne sadržava serife (za tekst treba koristiti jednostavne, čitljive fontove bez serifa, poput fontova Arial, Calibri, Verdana i sličnih),
• svi dokumenti koji se objavljuju moraju imaju font veći od 12 pt,
• u objavama koje imaju puno teksta potrebno je umetnuti slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik,
• uz sadržaj, kad je to moguće, potrebno je koristiti ikone ili druge grafičke sadržaje koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu,
• tekstualni dio datoteka koje se prilažu objavama mora biti podijeljen u manje blokove odijeljene praznim prostorom,
• u tekstovima se mora koristi jednostavan i lako razumljiv jezik,
• kada je to moguće, koristiti alternativne načine prezentacije informacija (npr. za tekstove audio zapisi, a za audio i video sadržaj tekstualni opisi),
• u priloženim datotekama sav tekst mora biti poravnat lijevo,
• u tabličnim prikazima koji sadrže veću količinu podataka (u Word/PDF priloženim datotekama kao npr. Službene novine sa proračunom), pridružiti sažeto objašnjenje na hrvatskom jeziku.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Ova je izjava ažurirana dana 31.08.2021. godine.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Brtonigla-Verteneglio.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice http://www.brtonigla-verteneglio.hr. korisnici mogu uputiti:
E-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefonom: +385 52 774 174
Poštom: Općina Brtonigla-Verteneglio, 52474 Brtonigla, Trg Sv Zenona 1

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Pregleda: 1572