Petak, 16 Veljača 2018 21:07

Financijski Izvještaj Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu

Objavljuje se Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Bilanca na dan 31. prosinac 2017. godine, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Izvještaj o obvezama za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine te Potvrda Fina-e o preuzetom financijskom izvještaju proračuna.

Pročitano 184 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr