Oglasna ploča

OPIS PROJEKTAOdlukom Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 350-02/14-20/32, URBROJ: 2105/04-04/01-14-1 od 28.srpnja 2014. godine pristupilo se izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla 08/08 i 08a/08 - ispravak, 06/11, 09/12 i 03/13). Za projekt izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla, prema poslanoj prijavi na Natječaj u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti",…

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr