Odaberite svoj jezik

Provedbeni program Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje 2021.‐2025.

Objavljuje se Provedbeni program Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje 2021.-2025., kojim se definira način kojim izvršno tijelo planira postići održivi rast i razvoj ruralnog turizma i gospodarstva, modernizaciju predškolskih i obrazovnih sustava, unaprijeđenije komunalne infrastrukture, pametno gospodarenje okolišem, poboljšanje u životu građana i osjetljivih skupina društva te transparentnu, digitaliziranu i učinkovitu lokalnu upravu.

Sukladno st. 1. i 2. čl. 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem republike hrvatske (NN 123/17), provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave, a provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

  • Pregleda: 601
Preuzimanje priloga:
@PROVEDBENI PROGRAM BRTONIGLA VERTENEGLIO.pdf [534.28Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 13 Prosinac 2021 by Brtonigla-Verteneglio
1. PROVEDBENI PROGRAM BRTONIGLA VERTENEGLIO - Tekstualni dio.docx [1.63Mb]
Uploaded Ponedjeljak, 13 Prosinac 2021 by Brtonigla-Verteneglio
2. PROVEDBENI PROGRAM BRTONIGLA VERTENEGLIO - Prilog 1.xlsx [87.61Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 13 Prosinac 2021 by Brtonigla-Verteneglio