brtonigla-verteneglio

Odaberite svoj jezik

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara.

Početak savjetovanja je 06.04.2023. a završetak 21.04.2023.
Prijedlozi i mišljenja na nacrt plana podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 21.04.2023. na adresu: Općina Brtonigla - Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla - Verteneglio ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
NAPOMENA: nacrt Plana u postupku evaluacije od nadležnih tijela

Obrazloženje – kraći rokovi savjetovanja

Na temelju članka 13. st. 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92 /10, 114/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. U tijeku je postupak ažuriranja planske dokumentacije. Nacrt revizije Plana je izrađen i dobio je pozitivno mišljenje PVZ Umag te je isti proslijeđen dana 03. travnja 2023.godine po izvršenom ispravku ponovno nadležnoj Službi civilne zaštite, Odjelu inspekcije.   

Općina Brtonigla -Verteneglio, po podnesenom zahtjevu za ispravak Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Općine Brtonigla - Verteneglio nadležne policijske uprave zatražila  od izrađivača ispravak istoga, koji je izvršen dana 03.04.2023. te je istoga dana proslijeđen  nadležnoj Službi civilne zaštite, Odjelu inspekcije. Sukladno navedenom i činjenici da je rok za donošenje ažuriranog dokumenta polovinom travnja, sve prema naloženim mjerama, skraćen je i rok savjetovanja, sve kako bi se plan usvojio na prvoj sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio.

  • Pregleda: 90
Preuzimanje priloga:
Plan ZOP a općina Brtonigla 4 radna verzija nakon primjedbi MUP a.pdf [391.83Kb]
Uploaded Subota, 08 Travanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio
OBRAZAC PZP.docx [20.32Kb]
Uploaded Subota, 08 Travanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio
1 Obrazlozenje Plan zaštite od požara.docx [18.48Kb]
Uploaded Subota, 08 Travanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio