Odaberite svoj jezik

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU

Općina Brtonigla-Verteneglio objavljuje Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu. Planom su iskazani naziv akta prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelj izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme donošenja kao i očekivano vrijeme provedbe internetskog savjetovanja, te donositelj akta.

 

  • Pregleda: 677
Preuzimanje priloga:
PLAN SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU ZA 2021.doc [126.5Kb]
Uploaded Srijeda, 20 Siječanj 2021 by Brtonigla-Verteneglio