Odaberite svoj jezik

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

Općina Brtonigla-Verteneglio objavljuje Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu. Planom su iskazani naziv akta prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelj izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme donošenja kao i očekivano vrijeme provedbe internetskog savjetovanja, te donositelj akta.

 

  • Pregleda: 604
Preuzimanje priloga:
PLAN SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU ZA 2022.doc [126Kb]
Uploaded Četvrtak, 20 Siječanj 2022 by Brtonigla-Verteneglio