Odaberite svoj jezik

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

Općina Brtonigla-Verteneglio objavljuje Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu. Planom su iskazani naziv akta prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelj izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme donošenja kao i očekivano vrijeme provedbe internetskog savjetovanja, te donositelj akta.

 

  • Pregleda: 291
Preuzimanje priloga:
PLAN SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU ZA 2023.doc [125Kb]
Uploaded Četvrtak, 26 Siječanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio