Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.15/2020

(0 glasova)
21, Pro 2020
Pročitano 270 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 15

Godina: 2020

Brtonigla - Verteneglio, 21. prosinca 2020. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izravnom ugovaranju odvjetničkih usluga
2. Odluka o izravnom ugovaranju za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju parka u naselju Karigador
3. Odluka o izravnom ugovaranju nabave osobnog računala
4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu i instalaciju servera
5. Odluka o izravnom ugovaranju usluge prevođenja Ugovora s talijanskog na hrvatski jezik
6. Odluka o izravnom ugovaranju za uslugu demontaže i montaža novih rasvjetnih LED lampi za javnu rasvjetu
7. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu novih rasvjetnih LED lampi za dogradnju javne rasvjete u naselju Btonigla
8. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluge smještaja djece u Dječjem vrtiću „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ Brtonigla – Verteneglio
9. Zaključak o odobravanju zahtjeva mjesnog odbora Beram za donaciju dva rasvjetna stupa za projekat „Igradnja javne rasvjete“
10. Odluka o izravnom ugovaranju usluga mehanizacije za zimsku službu na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020/2021
11. Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o zamjeni nekretnina
12. Zaključak o utvrđivanju izmijenjenog Nacrta prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki (UPU 22)
13. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za povjeravanje komunalnih poslova montaže i demontaže dekorativne javne rasvjete u 2020./2021. godini
14. Zaključak o utvrđivanju VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2020. godinu
15. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na dogradnji javne rasvjete
16. Zaključak o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje radi građenja građevine infrastrukturne namjene
17. Odluka o prihvaćanju Zahtjeva Osnovne škole – Mate Balota Buje za refundaciju sredstava za prigodne paketiće za 12 učenika
18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave
19. Odluka o prihvaćanju prijedloga Gradskog društva Crvenog križa Buje za sufinanciranje nabave poklon paketa za korisnike smještenih u domovima za starije i ustanovama socijalne skrbi
20. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na sanaciji i uređenju dijela Glavne i Mlinske ulice u naselju Brtonigla te dijela ulice u Novoj Vasi