Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.16/2020

(0 glasova)
21, Pro 2020
Pročitano 415 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 16

Godina: 2020

Brtonigla - Verteneglio, 21. prosinca 2020. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu, sa izmjenama Plana razvojnih programa i pripadajućih Programa:
- III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020. godini;
- II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu
- III. izmjene Programa rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020.godini
2. Proračun Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godinu, projekcija za razdoblje 2022. i 2023. godine, Plan razvojnih programa i pripadajućih Programa:
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021. godini;
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021.godini;
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020.godini;
- Socijalni program Općine Brtonigla -Vertenegio u 2021.godini;
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2021.godinu.
- Program rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021.godini.
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godinu
4. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2021. godinu
5. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike za 2021. godinu
6. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021.godini
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla – Verteneglio za 2021. godinu
8. Plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu
9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki (UPU 22)
10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske