Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.06/2021

(0 glasova)
15, Tra 2021
Pročitano 109 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 06

Godina: 2021

Brtonigla - Verteneglio, 15. travnja 2021. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za grafičku pripremu, izradu i dostavu trajne ploče za projekt „Izgradnja prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe s pratećom infrastrukturom“
2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio
3. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu dijelova za servis vozila Dacia Logan za Vlastiti pogon Općine Brtonigla – Verteneglio
4. Odluka kojom se Nogometnom klubu Brtonigla-Nova Vas odobrava korištenje putničkog kombi vozila Renault Traffic
5. Odluka o izravnom ugovaranju za grafičku pripremu i tiskanje brošure „Proračun u malom 2021.“
6. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za povjeravanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje prometne signalizacije i opreme
7. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz javnog natječaja za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu
8. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2021. godinu
9. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu
10. Odluka o donaciji
11. III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio
12. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva
13. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Opisnog i Financijskog izvještaja Udruge „SIGURNA KUĆA ISTRE“
14. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu
16. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu
17. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu
18. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2021. godinu
19. Zaključak o izravnoj dodjeli financijski sredstava udruzi „Sigurna kuća Istre“
20. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za uslugu revizije za verifikaciju troškova po završetku provedbe EU projekta „IZGRADNJA PROMETNICE UNUTAR PODUZETNIČKE ZONE ŠTRPE S PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM“
21. Odluka kojom se bez provedbe javnog natječaja odobrava korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 1944/157 k.o. Brtonigla
22. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu dijelova za servis vozila Dacia Logan za Vlastiti pogon Općine Brtonigla – Verteneglio
23. Odluka o sklapanju dodatka III. Ugovora o rekonstrukciji građevine (dogradnje) javne i društvene namjene i vanjsko opremanje - Dječjeg vrtića na građevnoj čestici k.č.br. 537 zgr, k.o. Brtonigla (Brtonigla, Dudova ulica 24)
24. Zaključak kojim se utvrđuje da se trgovačkom društvu „Radnik Opatija“ d.o.o. neće ponuditi novo sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora bez provedbe javnog natječaja
25. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla Općine Brtonigla – Verteneglio u 2021. godini
26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu revizije za verifikaciju troškova po završetku provedbe EU projekta „IZGRADNJA PROMETNICE UNUTAR PODUZETNIČKE ZONE ŠTRPE S PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM“
27. Odluka o isplati nagrade za ostvarene radne rezultate