Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.16/2021

(0 glasova)
25, Stu 2021
Pročitano 153 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 16

Godina: 2021

Brtonigla - Verteneglio, 25. studenog 2021. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Kalimero" – Scuola dell'infanzia "Calimero" Brtonigla-Verteneglio za pedagošku godinu 2021./2022. godinu
2. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje 2021-2027. g
3. Odluka o poništenju dijela Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio i poništenju dijela Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
4. Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla – Verteneglio za srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2021. godine